Deze website is van

 

MRA-Elektrisch (MRA-E) is een samenwerkingsverband van overheden in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht. MRA-E stimuleert het elektrisch rijden in deze regio om beleidsdoelen rond luchtkwaliteit en klimaat te realiseren. De werkzaamheden van MRA-E moeten ertoe bijdragen dat steeds minder diesel-, en benzinevoertuigen worden gebruikt en ter vervanging elektrisch wordt gereden. Om van elektrisch rijden een succes te maken, moet de elektrische auto hetzelfde comfort bieden als fossiele brandstofauto’s en daarnaast vooral ook financieel aantrekkelijk zijn. Het laden moet makkelijk en toegankelijk zijn.

Ga hier naar de website van MRA-E: MRA-E

Of neem contact op: Contact (MRA-E)

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) helpt ondernemende Nederlanders en beleidsmedewerkers vooruit op het gebied van duurzaamheid, zakendoen over de grenzen, agrarisch ondernemen en innovatie. Dat doen wij met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Samen met onze partners maken wij Nederland economisch sterker en duurzamer. Ook op het gebied van elektrisch vervoer en laadinfrastructuur.

Ga hier naar de website van RVO: Elektrisch rijden (rvo.nl)

Of neem contact op: Contact (rvo.nl)

De G4 is een samenwerking van de 4 grote steden: Amsterdam elektrisch    Den Haag Elektrisch    Rotterdam elektrisch    Utrecht elektrisch

Ga hier naar de website: G4 op de NAL website

De Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) is een meerjarige beleidsagenda met ambities en acties die ervoor gaan zorgen dat we altijd overal, makkelijk en slim onze elektrische voertuigen kunnen laden. Een groot aantal van de afspraken en acties worden lokaal en regionaal uitgevoerd. Markt, overheid en netbeheer werken nauw samen en ondersteunen gemeenten en regio’s om een dekkend, betrouwbaar en toekomstbestendig laadnetwerk en energiesysteem te realiseren.

Ga hier naar de website van NAL: Nationale Agenda Laadinfrastructuur

Of neem contact op: Contact – NAL (mett.nl)

 

Partners

Als informatiepartners zijn verschillende branche- en belangenorganisaties aan het platform verbonden. Deze partners zijn betrokken bij het opstellen van hulpmiddelen die op deze website terug te vinden zijn. Zij dragen bij door het leveren van informatie en actualiteiten.

De informatiepartners van vveladen.nl zijn: