Aan de slag met laadpunten als VvE

Bent u lid van een Vereniging van Eigenaars (VvE) en wilt u elektrisch gaan rijden? Of bent u gevraagd na te denken over de realisatie van laadinfrastructuur op het terrein of in de garage van de VvE? Het kan lastig zijn om in kaart te brengen wat er nodig is, bijvoorbeeld omdat de parkeersituatie van iedere VvE uniek is. Bovendien leven er vaak veel vragen rond de kosten, het gebruiksgemak, de brandveiligheid en de uitbreidbaarheid.

Zelf aan de slag

U kunt zelf aan de slag gaan met het stappenplan en de werkdocumenten die u vindt in de rechterkolom. Het stappenplan bestaat uit drie fases en hierin staat precies beschreven welke stappen u moet doorlopen om u als VvE goed voor te bereiden. Hieronder vindt u de inhoudsopgave die hoort bij het stappenplan in de rechter kolom.

Adviseur inschakelen

U kunt natuurlijk ook een adviseur inschakelen om de VvE te helpen bij de voorbereiding en realisatie van laadinfrastructuur. Er zijn bij de Vereniging Elektrische Rijders (VER) diverse adviseurs bekend. Deze adviseurs zijn door de VER beoordeeld op deskundigheid en veilige installatie. Ook zijn zij bekend met de besluitvormingsprocessen binnen VvE’s.

VvE’s met een eigen parkeergelegenheid kunnen met subsidie een adviesrapport laten opstellen voor het aanleggen van één of meer oplaadpunten. Dit advies kan helpen om tot een afgewogen en positief besluit over laadpunten binnen een VvE te komen.

VvE’s met een eigen parkeergelegenheid kunnen met subsidie een adviesrapport laten opstellen voor het aanleggen van één of meer oplaadpunten. Dit advies kan helpen om tot een afgewogen en positief besluit over laadpunten binnen een VvE te komen.

Meer informatie over de subsidie en de adviseurs vindt u op: Subsidie en adviseurs

Uitgelicht nieuws

4 mei 2022

Maatwerkadvies- en ondersteuning voor eigen laadpalen op VvE parkeerterrein

17 maart 2022

Ontwerpbesluit brandveiligheid parkeergarages

17 maart 2022

Hoe krijg je een laadpaal in een vve garage geplaatst? (Volkskrant)

Klik op de afbeelding voor de download.

Klik op de afbeelding voor de printversie.

Werkplan (hoort bij het stappenplan)

Het werkplan ‘realisatie laadinfrastructuur’ is bedoeld om de VvE te helpen bij het maken én vastleggen van duidelijke keuzes ten aanzien van het plan voor realisatie van laadinfrastructuur. Met dit werkplan kunt u eenvoudig een besluit aan de vergadering voorleggen. U legt dit vast in dit document.

Download werkplan

We maken een onderscheid tussen modellen bij de besluitvorming voor gemeenschappelijk aangelegde laadpunten en voor privé aangelegde laadpunten.

Bijlage 5.1 bij het werkplan: modellen gemeenschappelijk laadpunten 

  • 5.1.1. Model oproeping vergadering van eigenaars
  • 5.1.2 Model stemvolmacht
  • 5.1.3 Model notulen

Download modellen gemeenschappelijk

Bijlage 5.2 bij het werkplan: modellen privé-laadpunten 

  • 5.2.1 Model oproeping vergadering van eigenaars
  • 5.2.2 Model stemvolmacht
  • 5.2.3 Modelovereenkomst tussen VvE en gebruiker voor plaatsing op gemeenschappelijk gedeelte
  • 5.2.4 Model notulen
  • 5.2.5 Modelbepaling huishoudelijk reglement

Download modellen privé