Subsidie


Elektrisch vervoer wordt steeds populairder. Het is daarom belangrijk om een dekkend, betrouwbaar en toekomstbestendig laadnetwerk te realiseren. Ook bij Verenigingen van Eigenaren, want zo’n 1,2 miljoen woningen in Nederland zijn onderdeel van een VvE. Laden op eigen terrein van de VvE is comfortabel, betrouwbaar en goed te combineren met andere verduurzamingsmaatregelen. Geen wonder dat steeds meer Verenigingen van Eigenaren met de realisatie van laadpunten aan de slag gaan.

Vanaf 1 januari 2024 biedt de SVVE 2 subsidies aan voor het opladen van elektrische auto’s op parkeerplaatsen van een VvE. Wilt u een goede afweging en keuze maken over opladen? Vraag dan de subsidie aan voor oplaadpuntenadvies. Wilt u de basislaadinfrastructuur laten aanleggen? Vraag de subsidie aan voor de basislaadinfrastructuur.

Oplaadpuntenadvies
Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) met een eigen parkeergelegenheid kunnen met subsidie een adviesrapport laten opstellen voor het aanleggen van één of meer oplaadpunten. Dit advies kan helpen om tot een afgewogen en positief besluit over laadpunten binnen een VvE te komen.

De subsidie bedraagt 75% van de advieskosten met een maximum van € 1.500,-. Het oplaadpuntenadvies valt onder de Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) en kan vanaf 24 januari 2022 worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De regeling geldt voor adviezen die zijn verstrekt na 5 oktober 2021. Om in aanmerking te komen voor subsidie moet het advies aan een aantal voorwaarden voldoen, waaronder een prognose van het benodigd aantal laadpunten en een aanbeveling voor de verdeling van de kosten. Meer over de beschikbaarheid en voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden op de website van RVO.

De Vereniging Elektrische Rijders (VER) heeft een overzicht gemaakt van bedrijven die een deskundig laadpuntenadvies voor VvE’s kunnen opstellen. De adviseurs zijn bekend met de besluitvormingsprocessen binnen VvE’s en hebben meerdere VvE’s bijgestaan in het opstellen van een oplaadpuntenadvies. Verschillende partijen kunnen u ook helpen om een leverancier van laadpunten te selecteren. Het overzicht van de adviseurs staat op de website van de VER.

Basislaadinfrastructuur
Als VvE legt u basislaadinfrastructuur aan, zodat de bewoners oplaadpunten kunnen plaatsen. De voorzieningen in deze infrastructuur maken het mogelijk om elektrische voertuigen veilig en slim te laden. Met deze subsidie krijgt u als VvE een deel van de kosten voor de basislaadinfrastructuur terug. U krijgt geen subsidie voor de oplaadpunten zelf. Meer over de beschikbaarheid en voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden op de website van RVO.

Meer weten?