Laden in een VvE

Mag ik als e-rijder een laadpunt installeren op mijn parkeerplaats?

Het installeren van laadpunten in VvE’s is gebonden aan regels. In de splitsingsakte en soms ook het huishoudelijk reglement zijn de afspraken vastgelegd. In nieuwere VvE’s zijn dit soms al specifieke afspraken over het installeren van laadpunten. Bij de meeste VvE’s moeten de algemene afspraken over aanpassingen aan het parkeerterrein of de parkeergarage worden gevolgd. Door het stappenplan en de juridische toolkit van de VvE brochure te hanteren, kunt u bepalen welke regels in uw situatie gelden. Lees hier meer over de regelgeving voor oplaadpunten en parkeergarages.

Waar moet ik beginnen als ik een laadpunt wil bij mijn parkeerplaats?

Als u een laadpunt bij een parkeerplaats in een VvE parkeergarage of parkeerterrein wilt laten installeren, kunt u het beste eerst overleg hebben met het VvE bestuur. Bespreek met het bestuur welke regels er gelden en of er plannen in de VvE zijn voor laadpunten. De VvE brochure neemt u in een stappenplan mee richting de plaatsing van laadpunten.

Wat moet er in mijn parkeervoorziening gebeuren om te kunnen laden?

Om een laadpunt te kunnen installeren, moet er een stroomvoorziening zijn. De uitgangsituatie in uw parkeervoorziening bepaalt waar de stroom vandaan gehaald moet worden. Dit kan een gedeelde netaansluiting van de VvE zijn, of via een eigen netaansluiting. Er zal in ieder geval dus bekabeling aangelegd moeten worden. Omdat een elektrische auto een relatief hoog vermogen vraagt, zullen er, zowel bij een collectieve of een individuele netaansluiting, meestal uitbreidingen nodig zijn in de meterkast. Naast de stroomvoorziening is het raadzaam om een dataverbinding met het laadpunt aan te leggen, dit kan onder andere met behulp van een datakabel of een SIM-kaart zoals die in uw telefoon zit.

Hoeveel laadpunten zijn nodig binnen onze VvE?

Eind 2020 was 3% van de personenauto’s in Nederland elektrisch. De voorspelling is dat het aandeel elektrische auto’s in Nederland de komende jaren zal groeien naar 10% in 2025 en 22% in 2030. Per VvE kan de situatie sterk verschillen. Bij veel leaseauto’s of nieuwe auto’s groeit het aandeel bijvoorbeeld sneller. Met een korte enquête onder de leden kunt u inzicht krijgen in de verwachte groei voor uw VvE.

Kan ik als bewoner van een VvE met parkeervoorziening een publiek laadpunt aanvragen?

Veel gemeenten kiezen ervoor om het aanvragen van nieuwe publieke laadpunten alleen toe te laten voor bewoners en bedrijven zonder toegang tot een eigen parkeervoorziening. Als u de beschikking heeft over een parkeerplaats in een VvE parkeervoorziening kunt u in dat geval geen uitbreiding van het publieke laadnetwerk in uw buurt aanvragen. Uw auto laden in de VvE heeft ook belangrijke voordelen, zo is laden bij de parkeergelegenheid van de VvE comfortabel en vaak goedkoper dan laden bij een openbaar laadpunt op straat.

Wie kan ik vragen om de laadpunten in onze parkeervoorziening te installeren?

Er zijn veel bedrijven die voor u de laadpunten kunnen installeren en onderhouden. Een goed startpunt kan de website van vereniging DOET zijn, maar ook de ‘huisinstallateur’ of een lokale specialist kan u mogelijk goed helpen. Let er in ieder geval op dat u een erkende installateur vraagt die de laadvoorzieningen veilig aansluit. Het selecteren van de installateur is meestal één van de laatste stappen. Voordat u een offerte opvraagt, is het raadzaam om eerst goed te weten wat de leden van de VvE willen.

Wat kost laden bij een laadpaal binnen een VvE?

Het laden van een voertuig brengt niet alleen de kosten voor de afgenomen elektriciteit mee. Er zijn ook kosten voor het installeren en onderhouden van het laadsysteem. In het contract met uw energieleverancier kunt de kosten van de afgenomen elektriciteit nakijken.  Paragraaf 4.4 van de VvE brochure op deze website geeft u een indicatie van de kosten van de installatie. Als VvE maakt u keuzes over hoe u deze kosten gaat verdelen over de leden en met de installateur of laadpaalexploitant. Hierover vindt u meer informatie in paragraaf 4.5.

Veiligheid

Zijn elektrische auto’s veilig?

Je kunt erop vertrouwen dat alle auto’s in Nederland veilig zijn. Dat geldt ook voor elektrische auto’s. Alle auto’s moeten voor het krijgen van een kenteken voldoen aan veel internationale eisen voordat ze de weg op mogen. Dat is ook zo op het gebied van veiligheid. Fabrikanten van elektrische en hybride-elektrische voertuigen besteden veel aandacht aan de (brand)veiligheid. Ze testen de auto’s heel goed voordat ze deze gaan produceren. Ook na de productie houden ze de veiligheid zeer goed in de gaten.

Fabrikanten van moderne (elektrische) auto’s testen ze uitgebreid in de praktijk. Daarbij wordt onderzocht of ze aan alle wetten voldoen. Daarnaast controleren fabrikanten de auto’s ook op extra eisen die ze zelf hebben. Ze willen het zo goed mogelijk doen. Als ze namelijk al verkochte auto’s moeten terughalen naar de garage kan dat negatieve effecten hebben. Bijvoorbeeld een slechte naam en minder verkoop.

Uit botsproeven blijkt dat elektrische auto’s gemiddeld even veilig of zelfs veiliger zijn dan auto’s die op brandstof rijden. In het rapport Veiligheid en elektrische personenauto’s van november 2020 kun je de resultaten van een aantal van deze testen zien.

Vliegen elektrische auto’s gemakkelijker in brand dan brandstofauto’s?

Nee, elektrische auto’s zijn net zo veilig als brandstofauto’s. Elektrische auto’s vliegen niet gemakkelijker in brand. Wel is een brand in een elektrische auto anders. Daardoor kan het nodig zijn om die op een andere manier te blussen.

Er is veel bekend over de verschillen tussen een brand in een elektrische auto en een auto die op brandstof rijdt. Ze staan onder andere uitgebreid beschreven in dit rapport van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV).

Veilig parkeren en laden in parkeergarages is mogelijk, mits er voldoende aandacht is voor de veilige installatie en het gebruik van de laadpalen en voor de brandveiligheid van de parkeergarage als geheel. In deze infographic staat dit allemaal uitgelegd.

Zijn er voorbeelden in Nederland van branden in parkeergarages veroorzaakt door elektrische auto’s?

In Nederland zijn geen branden in parkeergarages bekend die werden veroorzaakt door een elektrische auto. Alle branden met elektrische auto’s waarvan we weten, hadden een andere oorzaak. Er bestaat echter geen volledige lijst van alle branden in parkeergarages tot nu toe, en hoe die zijn ontstaan.

Wat de regels voor een brandveilige parkeergarage zijn wordt beschreven in de nieuwe NEN-norm integrale brandveiligheid. Toen met deze regels een start werd gemaakt, waren er een aantal zaken bekend. In 2006 en 2015 waren er gemiddeld 5 branden per jaar in ondergrondse parkeergarages. Die branden ontstonden niet altijd in een auto, maar bijvoorbeeld ook in een vuilcontainer. Soms was de brand aangestoken. Er waren geen branden waarbij een elektrische auto of laadpaal de oorzaak was.

Het uitgebreide onderzoek Veiligheid en elektrische personenauto’s is nog maar kortgeleden gedaan. Daarbij zijn ook geen voorbeelden gevonden van een brand door een elektrische auto. Wel worden 2 voorbeelden van kortgeleden in Alkmaar en Epe genoemd. Daar waren branden in parkeergarages met een elektrische auto. Volgens een onderzoek door het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) en de brandweer was de brand in de Singelgarage in Alkmaar waarschijnlijk aangestoken.

Het NIPV en Brandweer Nederland starten in 2021 met het bijhouden van een lijst. Daarin komen alle ongelukken te staan met alternatief aangedreven voertuigen waar de brandweer nodig was. Ze houden zo dus ook de branden met elektrische voertuigen bij. Zo zullen we daar steeds meer over weten. Bijvoorbeeld over hoeveel het er zijn, hoe ernstig ze zijn en hoe ze kunnen gebeuren.

Wat zijn de wettelijke regels voor het installeren van laadpunten en het opladen van elektrische voertuigen in parkeergarages?

De regels voor de brandveiligheid van parkeergarages staan in het Bouwbesluit 2012. Ze zijn voor het grootste deel gericht op 2 dingen. Ze moeten voorkomen dat een brand overslaat naar andere gebouwen én de veiligheid van mensen vergroten. Een voorbeeld van deze regels is dat de ruimte waaruit een brand kan ontsnappen niet te groot mag zijn. Nog zo’n voorbeeld is dat er voldoende vluchtwegen moeten zijn. Laadpunten zijn onderdeel van de elektrische installatie van een gebouw. Het Bouwbesluit 2012 verwijst daarom wat de laadpunten betreft naar andere regels. Die staan in de NEN 1010 van het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN).

In de NEN 1010 staan eisen voor het veilig aanleggen van een elektrische installatie, ook voor laadpunten. In de NEN 3140 staat wie ervoor moet zorgen dat die goed werkt en blijft werken. Daarnaast gelden voor laadpunten internationale regels, bijvoorbeeld de IEC 61851. Daarin staan onder andere regels voor veilig opladen, veilige stopcontacten, bescherming van de elektronica en tegen een botsing.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wil dat er een nieuwe NEN-norm komt voor integrale brandveiligheid van parkeergarages. Hierin wordt ook alles wat we tot nu toe weten over veilig parkeren en opladen van elektrische auto’s meegenomen. Een groep vakmensen is hiermee in de tweede helft van 2020 gestart. Die werkt dus ook aan uitgebreide nieuwe regels voor elektrische auto’s in parkeergarages.

Is het verstandig te wachten met het aanleggen van laadpunten in een parkeergarage tot de nieuwe NEN-norm integrale brandveiligheid in parkeergarages er is? Of kunnen laadpunten nu al veilig geplaatst worden?

Het is niet nodig te wachten op de nieuwe NEN-norm integrale brandveiligheid in parkeergarages. Het maken daarvan kost tijd. Om nu al de veiligheid in parkeergarages te garanderen, kan gebruik worden gemaakt van algemene adviezen en brandveiligheidsmaatregelen. Die staan in het rapport van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) en op de website van Brandweer Nederland. In de volgende vraag staat dit advies beschreven. Wanneer het wenselijk is, kan een veiligheidsexpert ook een speciaal advies geven voor de parkeergarage waar het over gaat. Ook bij de eigen veiligheidsregio kan informatie aangevraagd worden.

In moderne parkeergarages zijn vaak al veel maatregelen genomen om brand te voorkomen. Bovendien zijn elektrische auto’s niet minder brandveilig dan brandstofauto’s. Dit is ook de belangrijkste conclusie van het nieuwe rapport Veiligheid en elektrische personenauto’s. Daarin is uitgebreid onderzoek gedaan naar de risico’s van elektrische auto’s. De kans op brand bij elektrische auto’s is gemiddeld niet hoger dan bij brandstofauto’s. Dat er door elektrische auto’s geen groter risico is op brand in parkeergarages blijkt ook in de praktijk en uit andere onderzoeken en rapporten.

De adviezen van het NIPV en Brandweer Nederland zeggen niet hoe elektrisch opladen precies geregeld moet worden. Er zijn ook geen lijsten van verplichte maatregelen voor een parkeergarage. Ze geven informatie die helpt bij het maken van een pakket maatregelen dat bij de situatie past. Hoe dat uiteindelijk eruitziet hangt onder andere af van de inrichting, de omgeving en het gebruik van de garage. De keuzes kunnen worden gemaakt door ontwerpers, veiligheidsadviseurs, organisaties die hulp bieden bij ongelukken en de mensen van de parkeergarage.

Veilig parkeren en laden in parkeergarages is mogelijk, mits er voldoende aandacht is voor de veilige installatie en het gebruik van de laadpalen en voor de brandveiligheid van de parkeergarage als geheel. In deze infographic staat dit allemaal uitgelegd.

In moderne parkeergarages zijn vaak al veel maatregelen genomen om brand en andere ongelukken te voorkomen. Daarmee wordt ook de veiligheid van elektrisch opladen verbeterd. Lees hier meer over de regelgeving voor oplaadpunten en parkeergarages.

Wat is het algemene advies voor een veilige installatie van de laadpunten in parkeergarages?

  • Zorg dat een erkend elektrotechnisch installatiebedrijf de laadpunten aanlegt. Bekende keurmerken en verenigingen van technische vakmensen zijn KvINL, Keurmerk Kwaliteitsvakman en Techniek Nederland. Deze elektromonteurs zorgen dat de installatie voldoet aan de wetten en regels (bijvoorbeeld NEN 1010-normen).
  • Installeer alleen Mode 3-laadpunten (zoals staat in IEC 62196 en IEC 61851). Mode 3-laden is gecontroleerd opladen; de auto en het laadpunt communiceren met elkaar. Dit maakt de kans op storingen kleiner.
  • Plaats de laadpunten het liefst bij een ingang of uitgang.
  • Plaats het laadpunt op een plek waar het niet het risico loopt op een aanrijding of zorg voor bescherming tegen aanrijdingen.
  • Plaats een noodstop waarmee in één keer alle laadpunten kunnen worden uitgeschakeld. Doe dit bij de hoofdingang of op een andere handige plaats. Voorkom wel dat die gebruikt wordt door mensen die dat niet mogen, bijvoorbeeld met behulp van camera’s en/of door er een boete voor te geven.
  • Geef bij de hoofdingang of een andere handige plaats aan waar laadpunten zijn in de parkeergarage.
  • Zorg voor een heldere communicatie over veilig gebruik/niet-beschadigde laadkabels.

De brandweer adviseert om laadpunten bij de uitgang van parkeergarages te plaatsen. Zijn er andere oplossingen mogelijk? Bij Verenigingen van Eigenaren kan bijvoorbeeld niet altijd eenvoudig van parkeerplek geruild worden omdat er contracten over zijn.

Vaak zijn er andere mogelijkheden dan het plaatsen van laadpunten bij de uitgang. Brandweer Nederland adviseert om ze het liefst bij de in- of uitgang en op straatniveau te plaatsen. Zo kan de brandweer snel bij het elektrische voertuig en het eventueel wegslepen. Voor andere oplossingen kan het beste advies gevraagd worden aan een veiligheidsexpert. Deze kan dan de exacte situatie onderzoeken en bepalen of de parkeergarage voldoende veilig is om laadpunten op andere plekken te installeren. Daarbij wordt onder andere gekeken naar het systeem voor de luchtstromen en of er een installatie voor brandblussen en een automatisch brandalarm is. Daarnaast is het mogelijk om samen met de brandweer te overleggen of de laadpunten ook op andere plekken kunnen worden geplaatst

Wie is verantwoordelijk voor de brandveiligheid bij het opladen en parkeren van elektrische voertuigen in parkeergarages?

De eigenaar van het gebouw is verantwoordelijk voor brandveiligheid van de parkeergarage. Die moet zorgen dat alles volgens de regels gebeurt, ook wat betreft laadpunten. Voor parkeergarages onder een gebouw met appartementen is de Vereniging van Eigenaren (VvE) verantwoordelijk. Ze moeten de verzekeringen en brandbeveiliging regelen.

Wie is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving van de brandveiligheid in parkeergarages?

De gemeente is als bevoegd gezag verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving van de brandveiligheid in parkeergarages. De gemeente kan hierbij advies vragen van de brandweer.

Hoe vind ik een expert die een precies advies kan geven over de brandveiligheid van elektrische auto’s in een parkeergarage? Bestaat er een lijst met experts of hebben ze een vereniging?

Er zijn verschillende adviesbureaus die je kunt vragen om een precies advies te geven over de brandveiligheid van een parkeergarage. Die kijkt dan heel goed naar de exacte situatie. De partners van deze website werken aan een lijst waarop bureaus met bepaalde kwaliteitskenmerken staan. Daarnaast kun je met vragen over brandveiligheid terecht bij je eigen veiligheidsregio.

Wordt brandschade die ontstaat door het opladen van een elektrisch voertuig in een parkeergarage vergoed door de verzekeraar?

Bij het afsluiten van een brandverzekering is het altijd belangrijk goed te kijken naar de voorwaarden en wat er precies verzekerd is. Brandschade is meestal onderdeel van de opstalverzekering. Dat is de verzekering voor het gebouw, dus niet voor wat erin staat. Schade aan het voertuig kan onder de cascodekking vallen. Dat is de verzekering voor een voertuig.

Ik woon in een gebouw waar de Vereniging van Eigenaren verantwoordelijk is voor de parkeergarage. Hoe zorg ik daar op een veilige en verantwoorde manier voor een laadpunt?

Elektrisch rijders die een eigen parkeerplaats hebben, kunnen geen openbare laadpaal aanvragen. Dat geldt bijvoorbeeld in een parkeergarage onder appartementen. Wil een bewoner een laadplek op het eigen terrein, dan moet dat vaak geregeld worden via de Vereniging van Eigenaren (VvE). Dit kan ingewikkeld zijn. Zo kunnen er allerlei vragen zijn over de verdeling van de kosten en wie er eigenaar is.

Op de homepage van deze website vindt u het stappenplan voor realisatie van laadinfrastructuur binnen VvE’s. Onderdeel hiervan is een juridische toolkit.

Daarnaast is er bij het Nationaal Warmtefonds een speciale lening voor VvE-laadpunten beschikbaar. Verder zijn er organisaties die een deel van de kosten voor de aankoop en het aanleggen op zich willen nemen. Dan willen ze wel zelf verdienen aan het gebruik van het laadpunt. Speciaal voor huurders van een sociale huurwoning is er het rapport Woningcorporaties en laadpunten met uitgebreide informatie

Hoe zorg ik dat de laadpunten ook digitaal voldoende veilig zijn?

Experts bij de Nationale Agenda Laadinfrastructuur hebben speciaal voor VvE’s 8 tips beschreven die VvE’s helpen bij het zorgen voor laadpunten die ook digitaal veilig zijn. Meer info op: 8 tips voor digitale veiligheid