‘Over 4 jaar 14 laadpunten per Vereniging van Eigenaren’

Uit onderzoek van laadpuntenadviseur VVE Laadloket blijkt dat 63 procent van de leden van Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) het een goed idee vindt om de laadinfrastructuur te laten regelen door de VvE. Nog eens 19 procent staat er neutraal tegenover.

2026
Daarnaast worden in 2026 gemiddeld 14 laadpunten per Vereniging van Eigenaren (VvE) verwacht. Gebrek aan kennis en het gebrek aan een toekomstbeeld van elektrisch rijden binnen de VvE, zorgen echter wel voor vertraging van de realisatie van de laadpunten.

VvE’s met eigen parkeergelegenheid krijgen vroeg of laat te maken met bewoners die elektrisch gaan rijden. Als VvE is het verstandig hier op tijd een toekomstbestendig plan voor op te stellen.

Enquête
VVE Laadloket helpt VvE’s middels een adviestraject en start altijd met een enquête, zowel onder de VvE-leden als het bestuur. Afgelopen kalenderjaar heeft VVE Laadloket 107 VvE’s met in totaal 7.500 parkeerplekken en 5.797 leden geholpen aan een laadplan op maat. Uit die enquêtes blijkt dat het draagvlak voor de realisatie van een laadoplossing door de VvE, hoog is: 63 procent van de leden stemt positief, 19 procent heeft een neutrale houding en 15 procent staat niet positief tegenover een laadoplossing via de VvE. Bovendien verwacht 57 procent van de ondervraagde VvE-leden dat zij ooit elektrisch gaan rijden.

Het realiseren van een laadinfrastructuur is vaak nieuwe materie binnen een VvE. Gebrek aan kennis maakt het soms lastig om tot een goed besluit te komen over de laadoplossing en achterliggende energievoorziening. Een onafhankelijk advies voor een toekomstbestendig laadplan van experts op het gebied van laden helpt hierbij, maar daar zijn natuurlijk wel kosten aan verbonden. Om dit advies toegankelijker te maken en daarmee meer oplaadpunten op privaat terrein te realiseren, heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) uitgebreid met een oplaadpuntenadvies voor VvE’s. Dit heeft volgens VVE Laadloket de vraag naar adviestrajecten een enorme boost gegeven en veel VvE’s aan het denken gezet. Alleen al daaruit blijkt dat advies op maat erg welkom is.

Bron: Nederlands Elektrisch