Versnellingsagenda voor verduurzaming VvE’s

By 19 januari 2023Nieuws, Uitgelicht

Voor veel VvE’s is verduurzamen van het appartementencomplex lastig. Minister Hugo de Jonge komt daarom met plannen om VvE’s te helpen bij de energietransitie.

Ondersteuning bij energietransitie
De minister stuurde eind december 2022 een brief naar de Tweede Kamer met een versnellingsagenda voor de verduurzaming van VvE’s. Hierin staan ideeën om VvE’s te ondersteunen bij de energietransitie. Bijvoorbeeld door verbetering van de financiering, ondersteuning van (kleine) VvE’s en aanpassing van de besluitvorming.

Notificatieregeling oplaadpunten
Ook onderzoekt de minister een verbreding van de notificatieregeling voor oplaadpunten voor elektrische auto’s. Dit betekent dat een appartementseigenaar alleen meldingsplicht heeft bij het plaatsen van een oplaadpunt en daarmee niet op besluitvorming van het VvE bestuur hoeft te wachten. Dit wetsvoorstel is in 2021 in internetconsultatie geweest en heeft voor onrust gezorgd bij VvE’s. ‘Bij het verder brengen van dit wetsvoorstel ga ik een mogelijke verbreding van de notificatieregeling onderzoeken, naar aanleiding van de ontvangen internetconsultatiereacties en de aangescherpte klimaatdoelen in het coalitieakkoord’, aldus de minister.

Uitwerking in 2023
In 2023 worden de plannen verder uitgewerkt. Het ministerie wil dit samen doen met belangenorganisaties, zoals de Vereniging Eigen Huis, VVE belang en Vastgoed Management Nederland.

Meer informatie
In de kamerbrief leest u meer over de versnellingsagenda voor de verduurzaming van VvE’s.