Webinar: Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars

By 22 december 2023Nieuws, Uitgelicht

Op 1 januari 2024 wijzigt de Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE). Tijdens het webinar op dinsdag 23 januari van 19.00 – 20.00 uur informeert RVO u uitgebreid over de wijzigingen.

U kunt zich hier aanmelden.

Voor wie?

 • VvE’s
 • woonverenigingen
 • wooncorporaties

Wijzigingen per 1 januari 2024
In 2024 veranderen de voorwaarden van de subsidieregeling. De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • U kunt subsidie aanvragen voor meerdere duurzaamheidsonderzoeken en -adviezen.
 • U kunt een bonussubsidie krijgen voor biobased milieuvriendelijke isolatiematerialen.
 • De minimale isolatie-eisen versoepelen voor de verduurzaming van monumenten.
 • De subsidie voor oplaadpuntenadvies wordt verlengd tot 2027.
 • U kunt subsidie aanvragen voor basislaadinfrastructuur.

Vroeg u in 2023 de SVVE aan? Dan blijven de voorwaarden daarvan hetzelfde.

Programma
Tijdens het webinar komen de volgende sprekers aan bod:

 • Heleen van der Meer van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) licht het overheidsbeleid rondom de wijzigingen toe.
 • Constan Custers van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) legt de wijzigingen in de subsidieregeling uit.
 • Sipke Castelein van RVO vertelt over de nieuwe subsidie voor basislaadinfrastructuur.
 • Fiona Hamberg van het Nationaal Warmtefonds vertelt over de VvE energiebespaar-lening.

U kunt ook vragen stellen over de SVVE en de gewijzigde voorwaarden.

Achtergrond
Het Klimaatakkoord stelt als doel dat alle woningen en gebouwen in Nederland vóór 2050 CO2-arm zijn. Daarom investeren we in verduurzamende maatregelen voor huur- en koopwoningen. De SVVE draagt hier aan bij.

Meer weten?
Heeft u vragen over het webinar? Mail naar: SVVE@rvo.nl